Malé i veľké horniny

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória A | Autor | RNDr. Danica Božová

Maximálny počet bodov: 10


Na výstavbu železníc, ciest a chodníkov sa ako materiál využívajú rôzne horniny. Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš pod úlohou. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Pracovny_list_A2.pdf


Diskusia