Úlohy

Kolo PDF PDF Zadania a odovzdávanie
3. kolo | Vzdušná doprava
Kolo prebieha do 16.04.2018 23:59
Zadania Riešenia
2. kolo | Vodná doprava
Kolo skončilo 19.03.2018 23:59
Zadania Riešenia
1. kolo | Pozemná doprava
Kolo skončilo 19.02.2018 23:59
Zadania Riešenia