Detaily a vzory

7. ročník | 2018/2019 | 1. kolo | 500-sté výročie Leonarda da Vinciho
Kategória CD | Autor | Juraj Vasek

Maximálny počet bodov: 15


Leonardo da Vinci sa vo svojich vedeckých pozorovaniach zameriaval často na detaily. Žiadny pokus ani teória pre neho nebola menejcenná. Podobné pozorovanie v teréne si spravíme aj my. Tvojou úlohou bude vybrať sa na lúku alebo inú trávnatú plochu. Presne identifikovať 5 druhov rastlín a následne vyjadriť, koľko jedincov (samostatných rastliniek) z každého druhu sa nachádza na priemernom \(m \over 2\) tvojej zelenej plochy. Nezabudni zhodnotiť aj chyby merania a priložiť aj fotky z priebehu experimentu.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.