Plávajúci bager

7. ročník | 2018/2019 | 1. kolo | 500-sté výročie Leonarda da Vinciho
Kategória C | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Na obrázku vidíš model plávajúceho bagra, ktorý mal podľa Leonarda da Vinciho pomôcť pri prehlbovaní riek. Pozostával z dvoch člnov, ktoré tvorili pevnú súčasť bagra, pričom tretí, prepravný, čln slúžil na odvoz vybagrovanej zeminy a štrku. Opíš, ako tento bager mohol fungovať a aká musela byť poloha tretieho člna, aby bager mohol fungovať. Vypočítaj, koľko hodín by tento bager prehlboval dno rieky v úseku dlhom 200 metrov, širokom 50 metrov o jeden meter, ak kapacita jednej naberacej lyžice je 250 litrov a čas na jej nabratie a vyklopenie je 1 minúta. Počas vyklápania lyžice sa prepravný čln nesmie hýbať. Predpokladaj, že pri naberaní a vyklápaní sa vysype 10 % z objemu lyžice. Kapacita prepravného člna je 3 m3. Výmena plného prepravného člnu za prázdny trvá 5 minút a počas tohto času sa nesmie bagrovať.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | obrazok.png


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.