Pátrame ďalej

7. ročník | 2018/2019 | 1. kolo | 500-sté výročie Leonarda da Vinciho
Kategória F | Autor | Janka Šišková

Maximálny počet bodov: 15


Nikto múdry z neba nespadol, múdrosť hľadáme v knihách, na internete, ale aj zo skúseností druhých. Napríklad rodičov, pani učiteľky... Zmúdrieť môžeme ale aj sami - učením, skúmaním, pozorovaním, hľadaním experimentovaním.

Leonardo da Vinci, známy najmä ako výnimočný maliar bol ale aj astronóm, vynálezca, architekt, pozorne skúmal a zaznamenával anatómiu ľudského tela.

Vašou prvou úlohou bude vyhľadať rôznych knihách, encyklopédiách a časopisoch (napr. Dejiny umenia ) aspoň tri rôzne obrazy. (nemusia byť nutne od Leonarda da Vinciho). Pozorujte ich a napíšte, čo je na nich zaujímavé. 

Leonardo da Vinci veľmi podrobne skúmal a zaznamenával vo svojich náčrtoch a denníkoch ľudské telo. Nakreslite, alebo namaľujte  na výkres ľudské telo tak, ako ho vidíte vy. Pokúste sa ho nakresliť v životnej veľkosti. Môžete ho nakresliť voľne, alebo tak, že si na baliaci papier ľahne jeden člen z tímu, nakreslíte obrys jeho tela a potom ho spoločne vymaľujete.

Majster Leonardo da Vinci si  svoje zistenia z bádania zapisoval v denníku tak, že ich zašifroval. Zistite, čo je to šifrovanie a vytvorte jednoduchú šifru (hádanku) pre svojich kamarátov.

Na Leonardo mal tiež veľmi rád rôzne pokusy a experimenty. V poslednej časti tejto úlohy si jeden spravíme, budete k tomu potrebovať priehľadný pohár, asi 150 ml oleja a vody, šumienku. Výhodou môže byť potravinárske farbivo alebo vodové farby. Teraz približne do polovice pohára nalejte vodu a jemne zafarbite, aby ostala ešte priehľadná. Pridajte olej do zvyšku objemu pohára. Následne pridajte šumienku a pozorujte. Výsledný efekt opíšte a zdokumentujte fotografiami. Po skončení pokusu je ho možné niekoľkokrát zopakovať pridaním šumienky. Môžu si ho teda vyskúšať všetci členovia tímu. Ešte lepší zážitok docielite podsvietením pohára, napríklad bleskom zo smartfónu.

Do riešenia nám napíšte odpovede na naše otázky a priložte aj fotografie a hádanky z ich realizácie. Hotové výtvarné práce nám prosím tiež odfoťte a nové získané poznatky si zaznamenajte do svojich bádateľských denníkov, ktoré si budete postupne dopĺňať.  Tešíme sa na Vaše zaujímavé riešenia a želáme veľa skvelých bádateľských zážitkov.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.