Guľôčka a Mesiac

7. ročník | 2018/2019 | 4. kolo | Kľúčové výročia
Kategória AB | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 15


Katarína sa počas jednej pokojnej jasnej noci s mesačným splnom pozerala na Mesiac. Mala pri sebe guľôčku s polomerom 0,6 cm, ktorú posúvala tak, aby tieň guľôčky vytvoril len jednu bodku na zemi. Miesto, na ktorom sa práve nachádzala, bolo špeciálne tým, že práve v okamihu realizácie pokusu boli stredy Zeme, Mesiaca, guľôčky a tieňa guľôčky na jednej priamke. Určte, v akej vzdialenosti od zeme sa guľôčka nachádzala v okamihu prekrytia Mesiaca. Vyskúšaj si realizáciu tohto pokusu aj ty a uveď, v akej vzdialenosti sa nachádzala tvoja guľôčka (s presnosťou na centimetre). Porovnajte svoje meranie s výpočtom. Čo ovplyvnilo vaše meranie? O koľko centimetrov bolo vaše meranie odlišné od Katkinho? Za správne riešenie bez praktického vyskúšania môžeš získať až 10 bodov, s praktickým vyskúšaním plných 15 bodov.

Pri výpočte uvažuj polomer Zeme 6 371 km, priemer Mesiaca 1 737 km, vzdialenosť Zeme od Mesiaca 384 400 km, výšku Kataríny 175 cm, nadmorskú výšku miesta realizácie pokusu 280 m n. m. Ostatné chýbajúce údaje si vyhľadaj a uveď zdroj.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.