Český fyziologický kráľ

7. ročník | 2018/2019 | 4. kolo | Kľúčové výročia
Kategória A | Autor | Veronika Kučminová

Maximálny počet bodov: 10


Tento rok si pripomíname 150. výročie úmrtia Jan Evangelista Purkyňe, významného českého fyziológa, ktorého  meno je známe celosvetovo.     
(1) Dokonca je po ňom pomenovaných niekoľko útvarov a javov v ľudskom tele. Pokús sa dohľadať aspoň tri z nich. Purkyňe je jeden zo zakladateľov cytológie - ako prvý vyslovil bunečnú teóriu a prisúdil bunkám významnú rolu v stavbe a fungovaní organizmu. Myslel si však, že bunky vznikajú z neživej hmoty de novo, preto nie je jeho bunečná teória uznávaná. So správnou teóriou však prišli pred 180 rokmi vedci Schleiden, Schwann a Virchow.        
(2) Skús jednou vetou vytvoriť definíciu súčasnej bunečnej teórie.
Purkyňe ako prvý popísal vnímanie farieb ľudským okom.           
(3) Ako sa nazývajú bunky zabezpečujúce farebné videnie? Aké tri typy týchto buniek poznáme z hľadiska farieb a vlnovej dĺžky, ktorú dokážu zachytiť? Na rozdiel od cicavcov sa v mnohých ostatných triedach živočíšnej ríše môžeme stretnúť aj so štvrtým typom týchto buniek. Akú farbu rozoznávajú?

J.E.Purkyňe bol veľmi nadčasový vedec a dokonca ho môžeme zaradiť medzi priekopníkov animovaného filmu. Pomocou kotúča s nakreslenými schémami názorne predvádzal napríklad činnosť srdca. Najmä sa zaujímal o funkčnosť srdca, ktorú zabezpečuje súbor nervových vlákien tvoriacich tzv. Prevodový systém.        
(4) Stiahni si schému srdca v niekoľkých kópiách a pomocou grafického editora (napríklad Skicára) znázorni (min.  v štyroch obrázkoch) cyklus prechodu nervového vzruchu srdcom. Obrázky vlož jednotlivo do snímok PowerPoint-u a vytvor tak svoju vlastnú animáciu. Správna činnosť prevodového systému sa vyšetruje pomocou známeho EKG. Na každej snímke taktiež nakresli fázu elektrodiagramu EKG, v ktorej sa srdce práve nachádza. Následne nahraj svoju prezentáciu na https://labak.net/u/rl/128. Stránka vytvorí animovaný obrázok formátu .gif, ktorý následne spolu s výsledným dokumentom .pdf s tvojím riešením ulož do priečinka typu .zip a nahraj na stránku LaBáK.net ako riešenie úlohy. V prípade problémov s konverziou môžeš namiesto súboru .gif vložiť do .zip priečinka PowerPoint-ový dokument. Približne koľko percent hmotnosti tela dospelého človeka tvorí srdce? Prečo nemôže byť srdce väčšie ako 500g?
Dve predsiene a dve komory, aké vidíš na schéme srdca, sú charakteristické pre vtáky a cicavce, ktoré sa zaraďujú medzi endotermné živočíchy. Ostatné triedy živočíšnej ríše majú stavbu srdca jednoduchšiu, čo zapríčiňuje, že sa krv mieša, nie je dostatočne okysličená a preto majú jednoduchší metabolizmus. Energiu si však dopĺňajú zo slnečného žiarenia.
(6) V ktorom bióme najvýraznejšie prevažujú endotermné živočíchy nad ektodermnými?

Ďalším predmetom Purkyňeho záujmu bol spánok a sny. (7) Vymysli aspoň 2 fyziologické príčiny, k čomu môže byť spánok užitočný pre fungovanie organizmu!
(8) U niektorých živočíchov sa stretávame so špeciálnymi dvoma typmi „spánku“ hybernácia a estivácia. Na čo týmto živočíchom slúžia a čo sa pri nich odohráva s metabolizmom? Aké biómy by si išiel navštíviť, aby si takéto živočíchy našiel? Pre každý bióm uveď aj príklad konkrétneho živočícha.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.