Tvorivá výzva

7. ročník | 2018/2019 | 4. kolo | Kľúčové výročia
Kategória E | Autor | Janka Šišková, Anička Jambrichová

Maximálny počet bodov: 15


Milí súťažiaci, pred Vami je riešenie posledného kola. Určite ste už počuli slovné spojenie Periodická sústava prvkov. Je to tabuľka, v ktorej sú zapísané značky chemických prvkov. Táto tabuľka slávi svoje 150. narodeniny. Krásne výročie, čo poviete?  S touto tabuľkou budete naisto pracovať o pár rokov neskôr na chémii, ale my sa s ňou zahráme už teraz. Poproste pani učiteľku chémie na Vašej škole, aby Vám požičala plagát s touto tabuľkou. Ak nemáte túto možnosť, vyhľadajte si tabuľku na internete.  Pozorne si prezrite okienka a pokúste sa zamyslieť, ako bolo zostavené logo našej súťaže. Áno, tvoria ho tri značky z tabuľky. Vyhľadajte, ktoré sú to.  Vašou úlohou je poskladať zo značiek v tabuľke nové slová. Koľko slov sa vám podarilo zostaviť? Kto zostaví najdlhšie? Slová budú bez interpunkčných znamienok, lebo v tabuľke nie sú mäkčene ani dĺžne. Čo myslíte, prečo?

 

Kde bolo tam bolo, narodil sa v Rusku (ešte teraz neslávny) chemik Dimitrij Mendelejev. Ako dieťa bol neposedný, zvedavý, pýtal sa otázky na rôzne nepreskúmané záležitosti. Keď bol Mendelejev starší, otvorila sa vo svete prvá továreň na výrobu sódy bikarbóny. Zistite, kedy bola sóda bikarbóna vymyslená a kto ju vymyslel? Spravíme si drobný experiment, celý priebeh i tvorbu experimentu zfotodokumentujte a skúste vlastnými slovami vysvetliť, ako experiment funguje...

Pomôcky: plastová fľaša, 3 ceruzky/trubičky, lepiaca páska, korková zátka, papierové utierky/vreckovky, sóda bikarbóna, ocot.

Najprv si vytvoríme raketu, ceruzky nalepíme na obvod fľaše a vytvoríme tak nohy na státie pre raketu, ktorá je otočená dole otvorom. Raketu podľa vlastného vkusu ozdobte. Následne do fľaše nalejeme ocot. Do papierovej vreckovky si vložíme sódu bikarbónu. Sódu bikarbónu vložíme rýchlo do fľaše, zakorkujeme ju a odídeme (bolo by dobré, aby posledný krok vykonal učiteľ, ideálne vonku). Z bezpečnej vzdialenosti sledujeme priebeh pokusu.

 

Známa slovenská osobnosť - Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21.7.1880 v Košariskách. Po štúdiách na Evanjelickom lýceu v Bratislave študoval v Šoproni, štúdiá ukončil maturitou v roku 1898 na Gymnáziu v Szarvasi. V roku 1898 odišiel Štefánik do Prahy, kde najprv študoval stavebné inžinierstvo na technike a v rokoch 1900-1904 astronómiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Bol promovaný na doktora filozofie. Štefánikova mimoriadna inteligencia prispela k nadviazaniu kontaktov s českou kultúrnou a vedeckou spoločnosťou. V Prahe nadviazal Štefánik kontakty so slovenskou študujúcou mládežou, ktorá sa grupovala v spolku Detvan, ktorému istý čas aj predsedal. V novembri 1904 odišiel do svoje druhej vlasti do Francúzska. V oblasti vedeckého bádania už v prvých rokoch publikoval 12 vedeckých prác. Zúčastnil sa výpravy na Mont Blanc, aby pozoroval Slnko a Mars. V roku 1910 ho poverili pozorovaním Halleyovej kométy na Tahiti. Tu sa Štefánikovi podarilo položiť základy tahitskej hvezdárne a založiť meteorologickú stanicu. V roku 1912 získal francúzske občianstvo. Za vedecké práce získal cenu Francúzskej astronomickej spoločnosti. Bol členom Belgickej astronomickej spoločnosti. Prvá svetová vojna zastihla Štefánika v Maroku. Po návrate do Francúzska absolvoval výcvik v leteckej škole a výcvik v stíhacej divízii v hodnosti poručíka. V máji 1915 bol odvelený na front. Počas bojovej činnosti upútal na seba pozornosť odvahou, chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou. Koncom apríla 1919 navštívil Štefánik Taliansko, aby zabezpečil odchod našich zajatcov domov. V nedeľu 4. mája 1919 sa rozlúčil s najvyššími predstaviteľmi Talianska.

Svoj oslobodený národ ani rodnú zem už nenavštívil živý. Po návrate do vlasti, kde sa mal ujať funkcie ministra vojny v Československej vláde, sa jeho lietadlo pri pristávaní v Ivanke pri Dunaji zrazu zrútilo priamo na zem. Milan Rastislav Štefánik spolu s dvomi talianskymi letcami a mechanikom zahynul. Tento rok si pripomíname 100. výročie od jeho tragickej smrti.

Milan Rastislav Štefánik bol mimoriadne vzdelaný človek, ktorý sa venoval rôznym činnostiam. Aby si svoju prácu mohol dôkladne naplánovať, potreboval svoj čas čo najpresnejšie deliť a merať. Akým spôsobom mohol okrem hodín svoj čas merať? Navrhnite a zhotovte zariadenie na meranie času. Zariadenie dôkladne opíšte a tiež dokumentujte na fotografiách, ktoré nám priložte k riešeniu úlohy. Tešíme sa na vaše kreatívne nápady. Želáme čo najlepšie umiestnenie v súťaži a tešíme sa na stretnutie v ďalšom ročníku našej výnimočnej súťaže LaBáK.

 

 

 

 

 

 

 

V prípade nerozhodných výsledkov v rámci kategórii E a F je môžeme „na rozstrel“ zverejniť špeciálne 5. kolo len pre kategórie E a F s možnosťou získať až 30 bodov za jednu úlohu. O prípadnom 5. kole budeme informovať e-mailom súčasných riešiteľov a tiež na našej internetovej a Facebookovej stránke súťaže Seminár LaBáK.net


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.