Cesta naprieč Amerikou

8. ročník | 2019/2020 | 1. kolo | Severná a Južná Amerika
Kategória A | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Urč, koľkými spôsobmi sa vieme dostať z Kanady do Brazílie, pričom cez každú krajinu môžeme prejsť maximálne raz, takýchto krajín, cez ktoré budeme cestovať, bude maximálne 10, a pri ceste neopustíme Ameriku. Použiť môžeme ľubovoľný druh prepravy. Dve trasy sa považujú za rôzne, ak sa líšia zoznamom prejdených krajín alebo ich poradím. Pre účely úlohy uvažuj USA považujeme za jednu krajinu.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.