Plavba ďaleko a ešte ďalej

8. ročník | 2019/2020 | 1. kolo | Severná a Južná Amerika
Kategória F | Autor | Mgr. Janka Šišková

Maximálny počet bodov: 6


V tomto školskom roku budeme cestovať  a pri tom samozrejme veľa bádať a získavať nové vedomosti. V prvom kole súťaže LaBáK sa vyberieme do Ameriky. Tá sa od nás nachádza veľmi ďaleko až za oceánom. V roku 1492 k nej doplával na svojej lodi taliansky moreplavec Krištof Kolumbus a tak objavil Ameriku. Pri svojich plavbách, aby nezablúdil na šírom mori, sa musel nejakým spôsobom orientovať. Orientoval sa podľa svetových strán so starým kompasom a podľa slnka, svoju cestu si značil do mapy.
Aj vy s môžete vyskúšať orientáciu podľa svetových strán pomocou kompasu. Pokúste sa vytvoriť jednoduchý magnetický kompas, ktorý dokáže ukázať SEVER. Následne ho vyskúšajte na vychádzke. Otestujte na rôznych miestach, kam kompas ukazuje.

Pôvodní obyvatelia Ameriky boli Indiáni. Tí sa skamarátili s Kolumbusom  a jeho posádkou a na privítanie im darovali soľ a kukuricu, ktorú dodnes volajú popcorn. Posádka netušila, čo s tým má robiť, tak to nasypali spolu do fľaše.
Vyskúšajte si, čo sa stane, ak nasypete do sklenenej fľaše $\frac{1}{4}$ šálky popkornovej kukurice a 1 šálku soli. Fľašu uzatvorte, zatraste a opíšte, čo pozorujete.

Moreplavci sa rozhliadli po ostrove, krajina sa im veľmi páčila, tak cestovali a cestovali, až došli k striebornému jazeru, o ktorom sa hovorí, že v jeho strede je vzácny poklad. Pomôžte zostrojiť plavidlo, na ktorom sa k pokladu doplavia. Vysvetlite nám, prečo ste ho zhotovili práve takto a či naozaj pláva.
Svoje bádanie dokumentujte, kreslite, fotografujte a pošlite spolu s riešením prvého kola.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.