Rast populácie Slovenska

8. ročník | 2019/2020 | 2. kolo | Európa a Ázia
Kategória B | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Počet obyvateľov v jednotlivých krajinách Európy z dlhodobého hľadiska stále rastie. Tento rast počtu obyvateľov môže mať rozdielne príčiny. Uveďte aspoň 3 faktory, ktoré vplývajú na počet obyvateľov danej krajiny. 

Urč, koľko obyvateľov bolo na Slovensku v neznámy deň D roku 2002, ak viete, že:

 • do konca roka 2002 najprv poklesol počet obyvateľov oproti počtu obyvateľov v neznámom dni D o 0,16 % a potom sa zvýšil o 7519,
 • v roku 2003 najprv poklesol počet obyvateľov oproti predchádzajúcemu roku o 0,1 % a potom sa zvýšil o 5000,
 • v roku 2004 sa počet obyvateľov oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 4500,
 • v roku 2005 sa počet obyvateľov oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 5000,
 • v roku 2006 najprv narástol počet obyvateľov oproti predchádzajúcemu roku o 0,1 % a potom sa znížil o 1200,
 • v roku 2007 najprv narástol počet obyvateľov oproti predchádzajúcemu roku o 0,07 % a potom sa ešte zvýšil o 1200,
 • v rokoch 2008 – 2011 narástol počet obyvateľov v každom roku oproti predchádzajúcemu roku o 0,05 %,
 • v rokoch 2012 – 2014 narástol počet obyvateľov v každom roku oproti predchádzajúcemu roku o 0,06 %,
 • v rokoch 2015 – 2016 narástol počet obyvateľov v každom roku oproti predchádzajúcemu roku o 0,12 %, 
 • v roku 2017 narástol počet obyvateľov oproti predchádzajúcemu roku opäť o 0,12 %, ale po tomto náraste ešte pribudlo 3198 obyvateľov,
 • v roku 2018 narástol počet obyvateľov oproti predchádzajúcemu roku opäť o 0,12 %, 
 • ak viete, že počet obyvateľov sa na konci každého roka po výpočte zaokrúhlil na prirodzené číslo. 

Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.