Obyvateľstvo Slovenska na štvorci

8. ročník | 2019/2020 | 2. kolo | Európa a Ázia
Kategória D | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Slovensko nie je veľmi veľký štát, ale aj tak je nás dosť veľa. Predstav si, že by sme sa 31.12.2018 v poslednej sekunde tohto dňa všetci postavili na obrovskú (rovinnú) štvorcovú sieť s rozmermi štvorcov 1 m x 1 m vedľa seba tak, že by každý z nás obsadil práve jedno štvorcové pole. Aby sme nezaberali veľa miesta a aby toto naše zoradenie vyzeralo dobre, rozhodli sme sa zoradiť do tvaru obdĺžnika s najmenším možným obsahom. Urč, aký je minimálny obsah tohto obdĺžnika a aké veľké bude mať strany. Ak by sme pripustili špeciálnu konfiguráciu v tvare neúplného štvorca (teda niektoré malé štvorcové polia by zostali prázdne), aký by mal tento štvorec rozmery a aký by bol jeho obsah?

 


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | obrazok.png


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.