Premyslené sporenie

8. ročník | 2019/2020 | 2. kolo | Európa a Ázia
Kategória C | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


Pri sporení je dôležité zvážiť si, na aký dlhý čas chcete sporiť, koľko peňazí si budete mesačne či ročne sporiť, ale hlavne to, aká je úroková miera. 

    

  • Predstav si, že tvoji predkovia v Rakúsko-Uhorsku 1. januára roku 1910 vložili do banky ekvivalent súčasných 1000 € pri úrokovej sadzbe 7 % ročne. 
  • Po prvej svetovej vojne, 1. 1. 1920, už v Československu, opäť vložili ekvivalent 1000 € pri úrokovej sadzbe 8 % ročne. 
  • Ich deti vložili 1.1.1940 v Slovenskej republike ekvivalent súčasných 1000 € pri úrokovej sadzbe 10\% ročne. 
  • Ich deti vložili 1.1.1960 v Československu ekvivalent súčasných 1000 € pri úrokovej sadzbe 14 % ročne. 
  • Ich deti vložili 1.1.1990 v Česko-Slovensku ekvivalent súčasných 1000 € pri úrokovej sadzbe 25 % ročne. 
  • Ich deti vložili 1.1.2000 na Slovensku ekvivalent súčasných 1000 € pri úrokovej sadzbe 30 % ročne. 
  • Potom ešte vložili 1.1.2010 ekvivalent súčasných 1000 € pri úrokovej sadzbe 50 % ročne. 
     

Urč, koľko peňazí bude na jednotlivých účtoch k 31.12.2019. 
Ktorý z vkladov bude mať najväčší zostatok? Prečo? 

Vo všetkých prípadoch sa úročia okrem vkladu aj dovtedy pripísané úroky. Úroky sa pripisujú k 31. 12. daného roka. Daň z príjmov ani iné poplatky neuvažuj.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | obrazok.jpg


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.