Všetko to začalo pinkami (T)

8. ročník | 2019/2020 | 2. kolo | Európa a Ázia
Kategória C | Autor | Anička Jabrichová

Maximálny počet bodov: 10


Študijný text

V tejto sérii sa prenesieme o storočie dozadu. Nachádzame sa v Európe, konkrétne Anglicku, v centre vedeckých objavov 19. storočia. Okrem industriálnej revolúcie, obchodu s otrokmi s čaju o piatej sa v roku 1801 narodil zakladateľ modernej biológie Charles Darwin. Teóriu, ktorú predstavil roku 1859 v knihe O pôvode druhov. 

 

Základy evolučnej teórie: 1.Každá generácia vyrába viac jedincov, ako môže prežiť. 2.Medzi jednotlivcami existuje fenotypická variácia a táto variácia je dedičná. 3.Tie organizmy, ktoré majú dedičné črty lepšie vyhovujúce životnému prostrediu, prežijú. 4.Ak dôjde k reprodukčnej izolácii, vytvoria sa nové druhy. 

Keď sa väčšmi zamyslíme nad evolučnou teóriou, zistíme, že nás privedie k tvrdeniu, že sme všetci vznikli zo spoločného predka. Keď sa prenesieme späť k objaviteľovi evolučnej teórie, zistíme, že mal protivníkov. Mnohí ľudia vtedajšej doby považovali jeho teóriu za nesprávnu, či dokonca nebezpečnú. Darwin je najvýznamnejší objaviteľ evolučnej teórie, nie však jediný. V rovnakom čase ako Darwin publikoval veľmi podobnú teóriu ešte jeden britský prírodovedec. Viac zistíš, keď začneš riešiť úlohy LaBáK-u.:) 

Zadanie úlohy

  1. Dokáž evolučnú teóriu na svojich vlastných troch príkladoch. 
  2. Napíš aspoň 5 príkladov, prečo bola evolučná teória v modernej biológii základom. 
  3. Čo znamená nadpis tejto labákovej úlohy? 
  4. Je správne myslieť si, že máme všetci rovnakého predka? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo? 
  5. Prečo niektoré organizmy prežijú a iné nie? Skús dať na obe príklady z reálneho života. 
  6. Prečo si myslíš, že bola Darwinova teória považovaná za nebezpečnú?  
  7. Ako sa volal druhý objaviteľ evolučnej teórie? (hint: Je to druhý človek na fotografii v študijnom texte) 
     

Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | obrazok.jpg


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.