Extrémny tlak

8. ročník | 2019/2020 | 3. kolo | Afrika a svetový oceán
Kategória AB | Autor | Juraj Vasek

Maximálny počet bodov: 10


Oceány odjakživa priťahovali pozornosť a zvedavosť. Ale napriek tomu, že máme výborne zmapované, čo je na povrchu, o tom, čo sa nachádza v hĺbke pod hladinou, často vôbec netušíme. To je dané predovšetkým náročnosťou dostať sa pod vodu a prežiť tam s ponorkou bez implodovania (stlačenia ponorky do seba pod tlakom okolitej vody).

S hĺbkou výrazne narastá tlak. V ideálnom prípade by sme rovnako zvyšovali tlak vzduchu vnútri ponorky, avšak takáto zmena tlaku by bola už po pár desiatkach metrov smrteľná. Tvojou úlohou je vypočítať hydrostatický tlak na dne najhlbšej priekopy na svete. Pre zjednodušenie výpočtov môžeš uvažovať hustotu vody \(1~000~\rm kg.m^{-3}\). Ako by sa tento tlak zmenil v prípade morskej vody?

Skús prirovnať tento tlak k hydraulickému lisu a nájdi na internete lis s podobným tlakom. Na čo sa zvolený lis zvykne používať?

Odhadni alebo vypočítaj, aké hrubé by museli byť steny tlakovej komory v ponorke, aby ochránili posádku ponorky. Čo v prípade, že by ponorka obsahovala okno z plexiskla?

Táto úloha sa môže zdať trochu náročná a niektoré otázky nemajú presné odpovede. Pri odhadoch nezabudni uviesť všetky myšlienkové postupy, čiastočné výpočty a zdroje, ktoré ťa k uvedeným výsledkom viedli.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.