Baktérie

8. ročník | 2019/2020 | 4. kolo | Austrália a Antarktída
Kategória CD | Autor | Anna Jambrichová

Maximálny počet bodov: 10


1. V roku 2005 získali Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu dvaja austrálski vedci. Ktorí to boli? Za čo túto Nobelovu cenu získali?

2. Aké ochorenie spôsobuje Helicobacter pylori?

3. Vysvetli termín mikrobióm. Aké baktérie tvoria ľudský mikrobióm? Uveď kmene a druhy.

4. Je možné, aby nám mikrobióm uškodil? Ak áno, aké ochorenia dokáže spôsobiť?

5. Vysvetli termín symbióza. Aký typ symbiózy tvorí mikrobióm a ľudské telo?

6. Pozri si video na stránke https://www.youtube.com/watch?v=VzPD009qTN4 (môžeš si v ňom nastaviť české titulky) a získaj odpoveď nasledujúce otázky:

a. Nachádzajú sa baktérie v maternici?

b. Na aké ochorenia sú náchylnejšie deti narodené cisárskym rezom?

c. Koľko baktérií tvorí ľudský mikrobióm?

d. Aké správanie dokáže mikrobióm ovplyvniť?

e. Akým spôsobom ovplyvňuje mikrobióm obezitu?

 


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.