Letecká výstava

6. ročník | 2017/2018 | 3. kolo | Vzdušná doprava
Kategória D | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 10


 Na súťaži v hode papierovým lietadlom sa zúčastnilo 20 žiakov. O súťažiacich, ktorí skončili so svojimi lietadlami na prvých troch miestach v súťaži, vieme, že:   
– Petrovo lietadlo nebolo modré.

– Mariánovo lietadlo nebolo zelené.

– Na druhom mieste neskončil Tomáš.

– Prvé skončilo červené lietadlo.

– Tomášovo lietadlo skončilo za Petrovým.

– Tomášovo lietadlo nebolo zelené.

– Každé lietadlo malo inú farbu.

– Žiadni dvaja žiaci nemali rovnaké meno.

– Na každom mieste sa umiestnilo práve jedno lietadlo.

Urč poradie jednotlivých žiakov a to, akej farby boli ich lietadlá.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.