Umelec i anatóm?

7. ročník | 2018/2019 | 1. kolo | 500-sté výročie Leonarda da Vinciho
Kategória B | Autor | Erik Schmotzer

Maximálny počet bodov: 10


Leonardo da Vinci je známy hlavne ako umelec a vynálezca, ale jeho záujmu neušla ani anatómia. Leonardo vypitval okolo 30 ľudských tiel, neskôr bol na rozkaz pápeža Lea X. prinútený svoju pitevnú činnosť ukončiť. Nadobudnuté anatomické poznatky využil pri umeleckej práci, nakreslil mnohé skice  kostených a svalových štruktúr a orgánov človeka i zvierat. V jeho poznámkach nachádzame jeden z prvých popisov cirhózy pečene a aterosklerózy, na ktorú sa v tejto úlohe pozrieme bližšie.

  1. Pokús sa vysvetliť, čo je to ateroskleróza. Kedy a ako vzniká?

Priemer našej vzorovej zdravej tepny je 2,5 mm, rozdiel tlakov na začiatku a konci cievy je 50 mm Hg. Aterosklerotické zmeny majú za následok zúženie jej priemeru na 2,2 mm, pričom objemový prietok krvi ostal nezmenený.

  1. Vypočítaj ako sa zmení tlakový gradient, uveď zápis, celý výpočet a logickú úvahu, ktorou si sa dopracoval k odpovedi. A aký je pravdepodobný klinický dopad?

Mechanika toku krvi v cieve je veľmi komplikovaná na popis, preto budeme uvažovať o vzorovej cieve ako o tuhej trubici a o krvi ako o ideálnej kvapaline. Napoviem ti, že v príklade sa ti bude hodiť znalosť Hagenovho-Poiseuilleovho zákona.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.