Úlohy

Kolo PDF PDF Zadania a odovzdávanie
2. kolo | Kľúčové výročia
Kolo prebieha do 26.11.2018 23:59
Zadania Riešenia
1. kolo | 500-sté výročie Leonarda da Vinciho
Kolo skončilo 22.10.2018 23:59
Zadania Riešenia