Gény a dedičnosť

15. 08. 2020 | Anna Jambrichová

V roku 1928 sa narodil významný vedec James Watson. Spolu s Francisom Crickom, Rosalind Franklinovou a Mauricom Wilkinsom rozlúštili štrúktúru DNA. Písal sa vtedy rok 1953 a mnohí boli vo vytržení, tím daných 4 vedcov pretekal s mnohými o to, kto vyrieši hádanku ako prvý. Vráťme sa však na začiatok. Čo je to vlastne DNA? A čo genetika? 

Genetika je štúdium toho, ako živé zvieratá prijímajú spoločné črty predchádzajúcich generácií. Tieto vlastnosti sú opísané genetickou informáciou prenášanou vďaka molekule DNA. Pokyny na konštrukciu a fungovanie organizmu sú obsiahnuté v DNA organizmu. Každá živá bytosť na zemi má vo svojich bunkách DNA.

Gén je dedičná jednotka pozostávajúca z DNA, ktorá zaberá miesto na chromozóme a určuje charakteristiku v organizme. Gény sú prenášané z rodiča na dieťa a mnohí veria, že sú dôležitou súčasťou toho, čo rozhoduje o vzhľade a správaní. Keď už viete základné informácie o genetike, skúsime sa do oblasti ponoriť hlbšie. 

Rozmýšľali ste niekedy čo znamená skratk DNA? Deoxyribonukleová kyselina.(viď. obrázok) Skladá sa z pyrimidinových a purínových bází. Adenín, cytozín,guanín, tymín. Tymín sa páruje len s adenínom a cytozín s guanínom. Obsahuje cukor, fosfátovú skupinu a nukleotid. 

Od DNA sa presunieme k Mendelovým zákonom dedičnosti. Johann Mendel bol mních, žijúci kúsok od Brna. Prišiel na to, ako sa dedia znaky vďaka hráškom. Nazývame ho otcom genetiky. 

Pokúsime sa jeho zákony dedičnosti použiť a vyriešiť si pár príkladov na Punnettove štvorce. Je to jednoduchý grafický spôsob, ako objaviť všetky potenciálne kombinácie genotypov (genetická informácia, ktorá sa vyskytuje v určitom organizme vo forme DNA), ktoré sa môžu vyskytnúť u detí vzhľadom na genotypy ich rodičov.Tiež nám ukazuje pravdepodobnosť výskytu každého z potomstva genotypov. Používanie štvorca Punnett je pomerne jednoduché, keď pochopíte, ako to funguje. Začnete nakreslením mriežky kolmých čiar: 

Ďalej umiestnite genotyp jedného rodiča cez hornú časť a genotyp druhého rodiča na ľavú stranu. Napríklad, ak by genotypy rodičovských rastlín hrachu boli Aa a Aa, nastavenie by bolo: 

Všimnite si, že v každom poli pre rodičov je iba jedno písmeno. Nezáleží na tom, ktorý rodič je na boku alebo na vrchu štvorca Punnett. Ďalej stačí vyplniť políčka skopírovaním písmen riadkov a hlavičiek stĺpcov naprieč alebo nadol do prázdnych štvorcov. Toto nám dáva predpokladanú frekvenciu všetkých potenciálnych genotypov medzi potomkami zakaždým, keď dôjde k reprodukcii. 

 


Súvisiace úlohy


Diskusia