Všetko to začalo pinkami

15. 08. 2020 | Anna Jambrichová

V tejto sérii sa prenesieme o storočie dozadu. Nachádzame sa v Európe, konkrétne Anglicku, v centre vedeckých objavov 19. storočia. Okrem industriálnej revolúcie, obchodu s otrokmi s čaju o piatej sa v roku 1801 narodil zakladateľ modernej biológie Charles Darwin. Teóriu, ktorú predstavil roku 1859 v knihe O pôvode druhov. 

Základy evolučnej teórie:

  • 1.Každá generácia vyrába viac jedincov, ako môže prežiť.
  • 2.Medzi jednotlivcami existuje fenotypická variácia a táto variácia je dedičná.
  • 3.Tie organizmy, ktoré majú dedičné črty lepšie vyhovujúce životnému prostrediu, prežijú.
  • 4.Ak dôjde k reprodukčnej izolácii, vytvoria sa nové druhy. 

Keď sa väčšmi zamyslíme nad evolučnou teóriou, zistíme, že nás privedie k tvrdeniu, že sme všetci vznikli zo spoločného predka. Keď sa prenesieme späť k objaviteľovi evolučnej teórie, zistíme, že mal protivníkov. Mnohí ľudia vtedajšej doby považovali jeho teóriu za nesprávnu, či dokonca nebezpečnú. Darwin je najvýznamnejší objaviteľ evolučnej teórie, nie však jediný. V rovnakom čase ako Darwin publikoval veľmi podobnú teóriu ešte jeden britský prírodovedec. Viac zistíš, keď začneš riešiť úlohy LaBáK-u.:) 


Súvisiace úlohy


Diskusia