Spoznávame jazerá na Aljaške

7. ročník | 2018/2019 | 2. kolo | Kľúčové výročia
Kategória A | Autor | Juraj Vasek

Maximálny počet bodov: 10


V tejto úlohe sa pozrieme na rozbor kvality vody z 20 jazier na Aljaške. Využijeme k tomu dáta, ktoré nazbierali lokálne národné parky počas rokov 2013 až 2014. Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie priečinka vo formáte .zip, ktorý nájdeš nižšie pod úlohou alebo na odkaze http://labak.net/u/rl/107. Priečinok obsahuje dátový súbor vo formáte .csv /.xls a súbor metadata.html, ktorý obsahuje vysvetlivky k jednotlivým stĺpcom v tabuľke a použitým jednotkám. Vysvetlivky sú v anglickom jazyku, v prípade potreby využi Google Prekladač, alebo využi možnosť komentárov pod zadaním úlohy na stránke LaBaK.net.

V prvej časti našej analýzy sa sústredíme na spoznanie dát. Z nasledujúcich stĺpcov si vyber 5 stĺpcov a bližšie vysvetli vlastnými slovami v 3-4 vetách, čo tieto veličiny predstavujú, vyhľadaj a uveď pre porovnanie hodnoty nejakej vodnej plochy zo Slovenska alebo Česka: Cond (µS/cm), pH, DO (mg/L), Secchi Depth (m), UV Absorbance 254nm, DOC [mg/L C], SUVA 254nm.

Stĺpce Cl, SO4-S, F, Br, Na, K, Ca, Mg reprezentujú zastúpenie jednotlivých rozpustených iónov. Pre každé jazero vypočítaj súčet hmotností rozpustených iónov. Vypočítaj priemer, medián a štandardnú odchýlku pre stĺpce Water Temp, Cond, pH, DOC, Cl, Br, Na. Vytvor graf závislosti vodivosti od hmotnosti rozpustených iónov. Ak si narazil na zaujímavé zistenia, spomeň ich vo svojom riešení.

Dáta v tabuľke sú neúplné. Venuj týmto chýbajúcim hodnotám zvýšenú pozornosť pri výpočtoch a vizualizáciách. Čo spraviť s chýbajúcimi dátami v týchto situáciách aby si dosiahol najlepšieho výsledku?

Túto úlohu môžeš riešiť v akomkoľvek programe, prípadne programovacom jazyku. Odporúčame Microsoft Office Excel, Python 3 alebo R. V každom pripadne nezabudni zo svojom riešení uviesť dobre okomentovaný zdrojový kód, prípadne vzorce v jednotlivých poliach v Exceli. Neboj sa využívať vstavené funkcie, nezabudni spomenúť, čo robia.

Zdroj dát:
National Park Service, Arctic Network Inventory and Monitoring Program.
Chemical Composition of Large Lakes in Alaska’s Arctic Network, 2013-2014
NPS.7.1


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | data_k_ulohe.zip


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.