Amavetia imaginaria sv. Virchowi

7. ročník | 2018/2019 | 2. kolo | Kľúčové výročia
Kategória D | Autor | Erik Schmotzer

Maximálny počet bodov: 10


V roku 1858 vyšlo snáď najvýznamnejšie dielo Rudolfa Virchowa „Die Zellular-Pathologie in ihrer Bergründung auf physiologische und patologische Gerebelehre“, v ktorom zhrnul všetky súdobé vedomosti o bunke ako o základnej stavebnej jednotke živej hmoty. Tvojou úlohou bude vypočítať objem bakteriálnej tyčinkovitej bunky – bacilu “Amavetia imaginaria sv.  Virchowi”. Potrebné údaje nájdeš v autorskej grafike. Uveď celý výpočet, logickú úvahu a výsledok.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | obrazok_k_ulohe.png


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.