Miešanie vody

7. ročník | 2018/2019 | 2. kolo | Kľúčové výročia
Kategória CD | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 15


James Prescott Joule objavil súvislosť medzi dejmi mechanickými a tepelnými. Túto súvislosť – zjednodušene povedané – môžeme chápať tak, že vodu môžeme, okrem iného, ohriať len jej miešaním. 

Bližšie informácie o jeho prácach si môžete prečítať v článku na stránke

http://www.mladyvedec.sk/archiv/archiv-37-cisla/889-james-prescott-joule-objavil-rovnost-tepla-a-mechanickej-prace.html.

Na realizáciu tohto pokusu budeme potrebovať kuchynský mixér (prípadne vŕtačku s miešadlom), primerane veľkú nádobu (približne 2 litre) - jej veľkosť závisí od veľkosti mixéra/miešadla, vodu a teplomer.

Do nádoby nalej vodu, nechajte ju aspoň hodinu odstáť, aby sa jej teplota ustálila približne na izbovej teplote. Pred začatím pokusu odmeraj jej teplotu. Potom ju začni miešať mixérom na čo najvyšších otáčkach a každú minútu si zapisuj jej teplotu (pri meraní teploty vypnite mixér/miešadlo). Celkový čas realizácie pokusu musí byť aspoň 15 minút. Opíš svoje pozorovanie, odfoť svoju aparatúru, znázorni závislosť teploty vody od času miešania tabuľkou a grafom. Na základe údajov o mixéri (výkon, príkon, iné) urč mernú tepelnú kapacitu vody. Ktoré faktory najviac ovplyvňujú nepresnosť merania? Akým spôsobom dokážeme eliminovať ich vplyv?


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.