Listy rastlín

7. ročník | 2018/2019 | 2. kolo | Kľúčové výročia
Kategória E | Autor | RNDr. Danica Božová a Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 15


10. januára 1778 zomrel Carl Liné - švédsky prírodovedec, lekár, entomológ a zakladateľ taxonómie. Zaviedol binomickú nomenklatúru - pomenovanie rastlín a živočíchov rodovými a druhovými menami. Pod zadaním úlohy na stránke LaBáK.net sa nachádza priečinok .zip s fotografiami listov. Prezrite si nasledujúce fotografie listov rastlín. K príslušným fotografiám priraďte správne rodové a druhové meno. Potom z fotografií vytvorte nástenku a zaveste ju na stenu triedy alebo chodby vo vašej škole.

Dokreslite listy rastlín, ku ktorým chýbajú fotografie alebo listy týchto rastlín nazbierajte, vylisujte a doplňte na prázdne miesto na nástenku.

Carl Linné zatriedil živé organizmy do rôznych kategórií podľa spoločných znakov a zaviedol dvojslovné pomenovanie jednotlivých rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré v súčasnosti poznáme. Vyskúšajte si jeho prácu aj vy – nájdite vo svojom okolí buď 20 rôznych rastlín alebo 20 rôznych živočíchov. Pomenujte ich rodovým a druhovým názvom a roztrieďte do minimálne 5 skupín podľa spoločných, resp. rozdielnych znakov. Jednotlivé organizmy odfoťte, prípadne rastliny založte do herbára, vytvorené skupiny pomenujte vlastnými názvami a napíšte nám, prečo ste jednotlivé skupiny takto zvolili a pomenovali.

Za všetky tieto časti získavate body do súťaže. Nemusíte spraviť všetko, ale čím viac spravíte, tým viac bodov môžete získať. Výsledok odosielajte ako jeden súbor za tím. Nezabudnite priložiť fotodokumentáciu a postrehy z vypracovávania úlohy.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | fotografie_k_ulohe_E1.zip


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.