Pokus

7. ročník | 2018/2019 | 2. kolo | Kľúčové výročia
Kategória F | Autor | Janka Šišková, RNDr. Danica Božová a Ing. Mgr. Martin Hriňák

Maximálny počet bodov: 15


Máme krásne ročné obdobie- jeseň a vtedy nám dozrievajú rôzne plody, ale  aj ich semienka.  Pani učiteľka Vám prečíta rozprávku o Popoluške a vy sa pokúste zapamätať, aké semienka mala roztriediť. Prineste si ich do škôlky a spolu pozorujte. V čom sú podobné? - do riešenia napíšte Tri rôzne znaky. Skúste ich pomiešať ako v rozprávke a vytriediť len prstami. Je to ľahké?

Vyskúšajte si zaujímavý pokus kde materiály pomôže roztriediť statická elektrina.

Pomôcky:  Tanier, hrubozrnná soľ, mleté čierne korenie, balón.

Postup:  Na tanier nasypte hrubozrnnú soľ, mleté čierne korenie a premiešajte. Nafúknutý balón si nabite statickou elektrinou tak, že si ho pošúchate po vlasoch. Teraz ho opatrne priložte k tácke so soľou a korením, ale nedotknite sa ich.

Balón pritiahne ľahší materiál – korenie  a tak ho oddelí od soli.  Ak dokážete byť pri tom tichučko, budete to dokonca aj počuť :)

Do bádateľských denníkov si riešenia  nakreslite a do súťaže pošlite fotografie denníkov aj pokusov.

10. januára 1778 zomrel Carl Liné - švédsky prírodovedec, lekár, entomológ a zakladateľ taxonómie. Zaviedol binomickú nomenklatúru - pomenovanie rastlín a živočíchov rodovými a druhovými menami. Pod zadaním úlohy na stránke LaBáK.net sa nachádza priečinok .zip s fotografiami listov. Prezrite si nasledujúce fotografie listov rastlín. Pani učiteľka vám prečíta ich rodové mená.

Ktoré z týchto listov by ste vedeli nájsť vo vašom okolí? Ak neviete nájsť žiadny z týchto listov, nájdite listy iných rastlín. Nazbierajte aspoň 5 druhov listov rastlín. Potom ich vylisujte a nalepte na papier. Z nalepených listov urobte nástenku. Pomocou pani učiteľky rastliny, ktorých listy ste vylisovali, pomenujte.

Carl Linné zatriedil živé organizmy do rôznych kategórií podľa spoločných znakov a zaviedol dvojslovné pomenovanie jednotlivých rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré v súčasnosti poznáme. Vyskúšajte si jeho prácu aj vy – nájdite vo svojom okolí buď 15 rôznych rastlín alebo 20 rôznych živočíchov, pomenujte ich rodovým názvom a roztrieďte ich do minimálne 4 skupín podľa spoločných, resp. rozdielnych znakov. Jednotlivé organizmy odfoťte, prípadne rastliny založte do herbára, vytvorené skupiny pomenujte vlastnými názvami a napíšte nám, prečo ste jednotlivé skupiny takto zvolili a pomenovali.

Príklad: Ružu a vlčí mak môžeme zaradiť do skupiny červenokveté rastliny, pretože majú červený kvet.

Dub a smrek zase môžeme zaradiť do spoločnej skupiny stromy, pretože sú to stromy. Ale podľa druhu lístia ich zaradíme do rôznych skupín - listnaté, resp. ihličnaté stromy.


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | fotografie_k_ulohe_F1.zip


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.