Aneuplodia gonozómov

7. ročník | 2018/2019 | 3. kolo | Kľúčové výročia
Kategória B | Autor | Erik Schmotzer

Maximálny počet bodov: 10


Tomas Lindahl, švédsky genetik a laureát Nobelovej ceny, sa zaoberal výskumom nádorových ochorení a reparáciami DNA. V tejto úlohe sa stávaš pomyselným členom jeho tímu v rutinnom cytogenetickom laboratóriu. Tvojou úlohou je vyšetriť aneuploidiu gonozómov vo vzorke nenádorovej ľudskej somatickej bunky z bukálneho steru. Po farbení si niekoľko vzoriek od rôznych osôb pozoroval mikroskopom a zaznamenal typy nálezov na nasledujúcej autorskej grafike. Zaujali ťa zhluky chromatínu v jadre.

Otázky:

  1. Čo je to aneuploidia? Aký je rozdiel medzi  aneuploidiou a polyploidiou?
  2. Čo sú to gonozómy?
  3. Čo sú zaujímavé  zhluky  chromatínu v jadre, ktoré si videl v mikroskope? Odborne ich pomenuj, vysvetli, ako a prečo vznikajú.
  4. Zapíš pre každú vzorku všetky možné karyotypy a k nim názvy možných diagnóz. Aneuploidia autozómov nie je prítomná. Karyotyp zapisuj podľa ISCN.
  5. Je reálne, aby osoba s karyotypom 46,XX sa narodila s mužským fenotypom? Vysvetli.

Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | obrazok_k_ulohe.jpg


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.