Lesný požiar v Kalifornii

7. ročník | 2018/2019 | 3. kolo | Kľúčové výročia
Kategória A | Autor | Juraj Vasek

Maximálny počet bodov: 10


Na Slovensku sa s rozsiahlymi požiarmi bežne nestretávame, zatiaľ čo v iných krajinách je to pomerne bežná záležitosť. Tvojou úlohou je čo najpresnejšie odhadnúť objem vody potrebný na okamžité uhasenie lesného požiaru s rozlohou 620 km2 (reálny požiar, ktorý trval od 8.11 do 2.12.2018) . Koľkokrát by sa muselo otočiť najväčšie lietadlo Kalifornského hasičského zboru na jeho uhasenie?   Pokús sa do svojho odhadu zapojiť čo najviac relevantných premenných. Všetky kroky a zdroje dát uveď vo svojom riešení. Nezabudni zdôvodniť svoj postup, správnosť a zanedbania, ktoré uskutočníš. Informácie o súčasnej hasičskej technike nájdeš na https://labak.net/u/rl/116   Je tento spôsob hasenia reálny? Keďže Kalifornia zároveň trpí silným suchom, ako inak by bolo možné uhasiť tento požiar s menším množstvom vody a hasičskej techniky.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.