Levitujúca chladnička

7. ročník | 2018/2019 | 3. kolo | Kľúčové výročia
Kategória C | Autor | Juraj Vasek

Maximálny počet bodov: 10


Niektoré javy je ťažko vysvetliť, či fyzikálne opísať, príkladom je táto levitujúca chladnička vo výťahu. Skús vysvetliť a slovne opísať, čo sa mohlo stať, aby sa chladnička dostala do tejto polohy a napíš to do svojho riešenia. Chladnička má hmotnosť 20 kg a šnúra od výťahu je dlhá 1 m. Akou silou napína chladnička napájací kábel?

Ešte pretým ako sa otvorili dvere výťahu s levitujúcou chladničkou, pocítila posádka výťahu silný mráz po chrbte. Kabína výťahu má rozmery 1,5 x 1.5 x 2 m a vzduch vo vnútri tradičnú teplotu 25 °C. Vnútro chladničky je veľké 60 x 50 x 100 cm s teplotou 5°C a okrem neho je tu integrovaná aj mraznička s rozmermi 60 x 50 x 20 cm s teplotou -10 °C. Vypočítaj ako sa zmení teplota vzduchu vo výťahu po otvorení chladničky a dokonalom premiešaní vzduchu?


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | obrazok_k_ulohe.jpg


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.