Zaoceánske výpravy živých organizmov (T)

8. ročník | 2019/2020 | 1. kolo | Severná a Južná Amerika
Kategória A | Autor | Veronika Kučminová

Maximálny počet bodov: 10


Študiný text

Obdobie medzi 15. a 16. storočím je známe veľkými moreplaveckými výpravami. Za jednu z najdôležitejších ciest sa považuje plavba Krištofa Kolumbusa na západ do Indie, kedy sa 12.októbra 1492 dostal na ostrov San Salvador na Bahamách. Hoci si až neskôr Amerigo Vespucci uvedomil, že Kolumbus objavil Nový svet, považuje sa práve tento dátum za deň objavenia Ameriky-  udalosti, ktorá ovplyvnila históriu tohto kontinentu a celého sveta. Tento dátum a zaoceánske plavby sú však dôležité aj pre biológov, pretože s migráciou ľudí masívne migrovali aj rastliny, živočíchy či patogény. Na nové miesta sa dostali buď priamo vplyvom človeka, ktorý úmyselne začal pestovať plodiny, vysádzať okrasné rastliny, chovať a vypúšťať zvieratá z druhých kontinentov alebo sa živé tvory introdukovali neúmyselne počas výmeny surovín na lodiach.

 Podobná migrácia druhov prebiehala už od začiatku neolitu, medzikontinentálne plavby však pomohli prekonať geografické bariéry, ktoré predtým delili svet na relatívne dobre izolované bloky. Preto rok 1492 (resp. 1500) rozdeľuje organizmy na neobiota- rastliny a živočíchy zavlečené do nových areálov pred objavením Ameriky a archeobiota- nepôvodné druhy, ktoré sa dostali na nové územia od doby kamennej (neolitu) po koniec stredoveku.
 
Mnohé dovezené druhy človek úspešne využíva dodnes. Niektorým plodinám sa dokonca na nových kontinentoch darí lepšie ako doma-  juhoamerické kakaovníky sa výborne pestujú v Afrike, africké kávovníky najlepšie plodia v Strednej Amerike. Veľká časť z nepôvodných organizmov sa tiež stala neutralizovanými druhmi- pravidelne a dlhodobo sa rozmnožujú bez pomoci človeka.
Približne 5 \% z nich sa však vymklo spod našej kontroly a začali spôsobovať masívne invázie. Rýchlo sa šíria na nové územia, vytvárajú rozsiahle kolónie a majú výrazne negatívny vplyv na svoje okolie. Ich prítomnosť môže byť až tak významná, že začnú spôsobovať napríklad vytlačovanie až vyhubenie domácich druhov, zníženie diverzity, degradáciu spoločenstiev, zarastanie hospodárskych oblastí a následne celkovú zmenu charakteru prostredia. Po zániku prirodzených stanovíšť sa jedná o druhú najčastejšiu príčinu vymierania rastlinných a živočíšnych druhov, preto invázne druhy patria medzi najzávažnejšie ekologické problémy, ktorých riešenie je veľmi náročné.

Zadanie úlohy

1.    V prvej otázke si urobíme menší prehľad v nepôvodných druhoch Ameriky a Európy.

a)    Vymenuj 5 archeofytov, ktoré tvoria bežnú súčasť našej prírody a vyhľadaj odkiaľ pôvodne pochádzajú.
b)    Vymenuj aspoň 6 plodín pôvodom z Ameriky, ktoré sa stali súčasťou jedálnička Slovákov a bežne sa pestujú v našej krajine + jeden živočíšny druh chovaný u nás na mäso. Taktiež uveď, z ktorej oblasti amerického kontinentu pochádzajú.
c)    Vyhľadaj príklady amerických inváznych organizmov v našej prírode- konkrétne aspoň 1 strom,  3 byliny, 1 bezstavovca, 1 plaza a 2 cicavcov.
d)    Taktiež do Ameriky sa dostali mnohé druhy z Európy, ktoré začali spôsobovať problematické invázie.  Uveď aspoň 5 príkladov.

2.    Skús sa zamyslieť, aké vlastnosti by mala mať dobrá invázna rastlina? Uveď aspoň 6 nápadov/príkladov.
3.    Aké ďalšie faktory (napr.  prostredia) môžu pomôcť organizmom stať sa inváznymi? Uveď aspoň tri.
4.    Až 95 \% (19 miliónov ľudí) pôvodných amerických obyvateľov zahynulo kvôli nevyvinutej imunite voči patogénom privezeným z Európy. Uveď štyri vírusové a dve bakteriálne ochorenia, ktoré preniesli Európania do Ameriky a jednu pohlavnú chorobu, ktorá sa naopak dostala z Ameriky do Európy.

5.    Nielen ľudské ochorenia sa začali prenášať. Nové syndrómy sa objavili napríklad aj v živočíšnej ríši. Aký, v Európe relatívne málo nebezpečný, patogén ohrozuje severoamerické netopiere? Uveď jeho systematické zaradenie (oddelenie alebo kmeň), ochorenie ktoré spôsobuje a akým spôsobom netopiere zabíja.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.