"Mami! Ten šváb mi zjedol magnetku!" (T)

8. ročník | 2019/2020 | 2.5. kolo - BONUS | Veda z labáku
Kategória A | Autor | Ing. Mgr. Martin Hriňák, Juraj Vasek

Maximálny počet bodov: 10


Študijný text je dostupný na https://www.nature.com/articles/s41598-018-23005-1.

V roku 2019 medzinárodný tím vedcov skúmal dĺžku trvania magnetických vlastností hmyzu. Pre svoje pozorovania si zvolil švába amerického, u ktorého odhalil, že jedinec po smrti si zachováva nadobudnuté magnetické vlastnosti dlhšie ako jeho živí príbuzní. Celý výskum bol na záver publikovaný v poprednom vedeckom časopise Nature, ktorý je priložený ako študijný text k tejto úlohe. Tvojou úlohou je tento jav vlastnými slovami opísať a odôvodniť. Navrhni taktiež aspoň tri uplatnenia týchto zistení.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.