Lapis lazuli

8. ročník | 2019/2020 | 3. kolo | Afrika a svetový oceán
Kategória A | Autor | Martin Orságh

Maximálny počet bodov: 10


Najznámejším modrým farbivom bol asi lapis lazuli, ktorý je avšak drahý a bolo nutné ho získavať ťažbou (umelá príprava je komplikovaná). Jeho modrú farbu však na rozdiel od iných minerálov nespôsobuje prímes žiadneho kovu.
> Čo spôsobuje modrú farbu tohto minerálu?
> Čo zabezpečuje stabilitu modrého chromofóru, ktorý by sa ináč rozpadal na vzduchu v rádoch sekúnd?
 

Egypťania dokázali pripraviť aj imitáciu lapisu lazuli, dnes nazývanú egyptská modrá, ktorá bola pravdepodobne jedným z prvých syntetických pigmentov. Približné zloženie tohto pigmentu je CuCaSi4O10. Pripravoval sa pravdepodobne zahrievaním malachitu, vápenca a kremeňa na vysokú teplotu.


> Vypočítajte hmotnostné pomery potrebné na prípravu látky s uvedeným zložením (aj s postupom).
> Ako by ste v dnešnej dobe chemickou cestou prečistili materiál od nezreagovaného oxidu vápenatého vzniknutého pálením vápenca?
 


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.