Zatiaľ bez úlohy

8. ročník | 2019/2020 | 3. kolo | Afrika a svetový oceán
Kategória E | Autor | Systém

Maximálny počet bodov: 0


Úlohy pre kategórie E a F budú zverejnené neskôr podľa vlastnéhotermínovníka kvôli uzavretiu škôl. V súčasnosti zatiaľ prebieha druhékolo pre kategórie E a F. Pre viac informácií sledujte našu Facebookovústránku Online Seminár LaBáK.net


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.