Bezpečnosť nadovšetko

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória AB | Autor | Tomáš Červeň a Martin Orságh

Maximálny počet bodov: 20


Aby bolo vždy zabezpečené čo najvyššie trenie medzi kolesami vozidla a cestou, posypávajú sa v zime cesty soľou, ktorá topí ľad. Tento efekt je spôsobený jednou z koligatívnych vlastností roztokov (také vlastnosti, ktoré nezávisia od druhu rozpustenej látky, ale od rozpúšťadla), konkrétne ho môžeme popísať tretím Raoltovím zákonom. V tejto úlohe sa pokús demonštrovať jeho platnosť v zmesi soľ a voda. K stanoveniu si vyber zápornú teplotu, okolo ktorej tvoj teplomer zvláda merať. Priprav roztok soli vo vode o zvolenej koncentrácií a schlaď ho na takú teplotu, aby celý zmrzol (keďže by bolo komplikované voliť niečo iné ako klasickú mrazničku, je vhodné voliť teplotu topenia roztoku v rámci schopností tvojej mrazničky). Následne nameraj teplotu topenia roztoku a over s vypočítanými hodnotami. Klasicky sa teplota topenia stanovuje ako určitý rozsah od začiatku až po úplné roztopenie zmesi. V tomto prípade by bolo takéto meranie zaťažené chybou nerovnomernej koncentrácie soli v objeme (pokús sa vysvetliť, prečo takéto niečo môže nastať), preto ako bod topenia stanov teplotu tesne pred roztopením posledných kryštálikov ľadu.


Diskusia