AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET – je nezisková organizácia (občianske združenie), ktorá má dlhodobé skúsenosti s podporou neformálneho vzdelávania mladých ľudí, od najmladších ročníkov až po maturantov. K tradičným projektom a súťažným prehliadkam ako Festival vedy a techniky či Junior Internet pribudol v roku 2012 online seminár LaBáK, ktorý zdôrazňuje vzájomnú previazanosť rôznych vedných disciplín, a teda jedno z hlavných hesiel AMAVET-u – poznanie a veda nepoznajú hranice.

AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET – je nezisková organizácia (občianske združenie), ktorá má dlhodobé skúsenosti s podporou neformálneho vzdelávania mladých ľudí, od najmladších ročníkov až po maturantov. K tradičným projektom a súťažným prehliadkam ako Festival vedy a techniky či Junior Internet pribudol v roku 2012 online seminár LaBáK, ktorý zdôrazňuje vzájomnú previazanosť rôznych vedných disciplín, a teda jedno z hlavných hesiel AMAVET-u – poznanie a veda nepoznajú hranice.

Koordinátori

Hladký priebeh súťaže počas celého ročníka zabezpečuje koordinačný tím. Na samotnej súťaži sa okrem koordinátorov podieľa aj skupina tvorcov úloh a opravovateľov, ktorým tiež patrí veľká zásluha.

O koordinátoroch

Juraj Vasek

Juraj je v súčasnosti študentom univerzity Minerva Schools at KGI v San Franciscu so zameraním na Computational Sciences. Medzi jeho najobľúbenejšie predmety patrila Fyzika, Informatika a Chémia. V minulosti riešil korešpondenčné semináre KorSem, UFO a FKS. Koordinátorom seminára LaBák sa stal v roku 2017.
Okrem iného je tiež redaktorom webu Fontech.sk a aktuálnym členom Študentského trénerskeho centra spoločnosti Microsoft.


Dávid Richter

Dávid v spolupráci s tímom AMAVET-u stál pri začiatkoch Labáku v roku 2012. Je koordinátorom krajských kôl a celoštátneho finále žiackej projektovej súťaže Festival vedy a techniky AMAVET www.festivalvedy.sk. Každoročne pripravuje súťažnú konferenciu Junior Internet www.juniorinternet.sk, ktorá je odrazovým mostíkom pre začínajúcich programátorov webov, grafikov, blogerov, či tvorcov vzdelávacích aplikácií. Taktiež pôsobí ako lektor, animátor a táborový vedúci v animačnom programe Zvedaví vedci AMAVET.   V roku 2015 bol zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu.


Michal Zajaček

RNDr. Michal Zajaček, PhD. v súčasnosti pôsobí ako postdoktorandský odborný pracovník na Max Planck Inštitúte pre rádioastronómiu v Bonne a na Univerzite v Kolíne nad Rýnom. V roku 2017 obhájil dizertačnú prácu s názvom Interaction between interstellar medium and black hole environment - Interakcia medzi medzihviezdnym prostredím a čiernou dierou. Oblasťou jeho výskumu je Galaktické centrum a aktívne galaktické jadrá. Venuje sa analýze dát v rádiovej a infračervenej oblasti elektomagnetického spektra, ako aj vývojom modelov a simulácií slúžiacich na interpretáciu pozorovaných dát. Okrem toho sa aktívne venuje rozvoju neformálneho vzdelávania mládeže - je spoluzakladateľom a pomocným koordinátorom multidisciplinárneho semináru LaBáK. Pravidelne je členom odbornej hodnotiacej komisia na Festivale vedy a techniky AMAVET. Pôsobí aj ako dobrovoľník a zakladajúci člen animačného programu Zvedaví vedci.

O koordinátoroch

Juraj Vasek

Juraj je v súčasnosti študentom univerzity Minerva Schools at KGI v San Franciscu so zameraním na Computational Sciences. Medzi jeho najobľúbenejšie predmety patrila Fyzika, Informatika a Chémia. V minulosti riešil korešpondenčné semináre KorSem, UFO a FKS. Koordinátorom seminára LaBák sa stal v roku 2017.
Okrem iného je tiež redaktorom webu Fontech.sk a aktuálnym členom Študentského trénerskeho centra spoločnosti Microsoft.


Dávid Richter

Dávid v spolupráci s tímom AMAVET-u stál pri začiatkoch Labáku v roku 2012. Je koordinátorom krajských kôl a celoštátneho finále žiackej projektovej súťaže Festival vedy a techniky AMAVET www.festivalvedy.sk. Každoročne pripravuje súťažnú konferenciu Junior Internet www.juniorinternet.sk, ktorá je odrazovým mostíkom pre začínajúcich programátorov webov, grafikov, blogerov, či tvorcov vzdelávacích aplikácií. Taktiež pôsobí ako lektor, animátor a táborový vedúci v animačnom programe Zvedaví vedci AMAVET.   V roku 2015 bol zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu.


Michal Zajaček

RNDr. Michal Zajaček, PhD. v súčasnosti pôsobí ako postdoktorandský odborný pracovník na Max Planck Inštitúte pre rádioastronómiu v Bonne a na Univerzite v Kolíne nad Rýnom. V roku 2017 obhájil dizertačnú prácu s názvom Interaction between interstellar medium and black hole environment - Interakcia medzi medzihviezdnym prostredím a čiernou dierou. Oblasťou jeho výskumu je Galaktické centrum a aktívne galaktické jadrá. Venuje sa analýze dát v rádiovej a infračervenej oblasti elektomagnetického spektra, ako aj vývojom modelov a simulácií slúžiacich na interpretáciu pozorovaných dát. Okrem toho sa aktívne venuje rozvoju neformálneho vzdelávania mládeže - je spoluzakladateľom a pomocným koordinátorom multidisciplinárneho semináru LaBáK. Pravidelne je členom odbornej hodnotiacej komisia na Festivale vedy a techniky AMAVET. Pôsobí aj ako dobrovoľník a zakladajúci člen animačného programu Zvedaví vedci.