Pravidlá

Online seminár LaBáK.net sa v tomto školskom roku 2017/18 skladá zo štyroch súťažných kôl, ktoré budú prebiehať od januára 2018 do mája 2018. Kategórie A, B, C, D tvorí 5 úloh, z toho jedna praktická. Kategórie E, F obsahujú tri súťažné úlohy určené na prácu v tíme.

Kategórie

A: pre žiakov 3.-4. ročníka stredných škôl - jednotlivci

B: pre žiakov 1.-2. ročníka stredných škôl - jednotlivci

C: pre žiakov 8.-9. ročníka základných škôl - jednotlivci

D: pre žiakov 5.-7. ročníka základných škôl - jednotlivci

E: pre žiakov 1.-4. ročníka základných škôl - tímy

F: pre žiakov materských škôl - tímy

X: nesúťažná kategória, riešiť môže každý úlohy z ABCDEF


Rozšírenú verziu pravidiel s pár vychytávkami nájdeš v PDF zadaniach prvého kola

Zobraziť videonávod na registráciu a odoslanie zadaní

Riešenie

Prvá strana riešenia musí byť čitateľne označená hlavičkou, ktorá obsahuje meno, priezvisko, označenie úlohy (napr D2) a e-mail, ktorý používa na stránke labák.net. V prípade registrácie cez Facebook je to e-mail na Facebooku.


Odovzdané riešenie musí byť primárne vo formáte pdf s obsahom maximálne 4 strán, v prípade väčšieho množstva fotografií alebo videí ich môžeš priložiť v súbore zip spolu s dokumentom pdf. Veľkosť nahrávaného súboru nesmie prekročiť 15 MB.
V prípade väčšieho súboru bude odosielanie zrušené a zobrazí sa ti chybové hlásenie.


Riešenie by malo obsahovať tvoje myšlienkové postupy a vysvetlenie všetkých vzťahov, vzorcov a predpokladov, ktoré si použil. Pri väčšine príkladov nás nezaujíma až tak výsledok ako postup, ktorým si sa k nemu dostal. Ku každému riešeniu pristupujeme individuálne, nechceme žiadne skopírované texty z wikipédie alebo iných zdrojov. Snaž sa nám všetko opísať vlastnými slovami. I keď body za grafickú úpravu nestrhávame, pekne spracované riešenie urobí radosť každému opravovateľovi.


Úlohy rieš samostatne, nie je to súťaž o tom, kto má lepších kamarátov. Ak sa budú riešenia na seba až príliš podobať, strhávame body obom súťažiacim.


Maximálny počet bodov, ktoré je možné získať nájdeš vždy uvedené pri zadaní úlohy. Aj keď nevieš úplné riešenie úlohy, neboj sa nám poslať aj čiastočné spracovanie. Keď uvidíme, že si sa naozaj snažil úlohu vyriešiť a tvoje myšlienky majú hlavu aj pätu, s 0 bodmi pravdepodobne neodídeš.

Úplná podoba pravidiel

1. Usporiadateľom a vyhlasovateľom súťaže je občianske združenie Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Hagarova 4, 831 52 Bratislava

2. Účasť v súťaži LaBáK je bezplatná.

3. Do súťaže sa môžu zapojiť deti z materských škôl, žiaci základných, stredných odborných škôl a gymnázií, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie.

4. Pre prihlásenie sa do súťaže je povinnosťou každého účastníka súťaže vyplniť registračný formulár zverejnený na stránke.

5. Registračný formulár obsahuje povinné polia, ktoré je nutné vyplniť pravdivo, aby mohol byť každý súťažiaci / výherca kontaktovaný a informovaný o priebehu súťaže.

6. Vyplnením registračného formulára súhlasí každý súťažiaci so spracovaním jeho osobných údajov pre interné účely usporiadateľa súťaže.

7. Hodnotia sa len tie súťažné práce, ktoré sú riadne vyplnené a odoslané v čase, ktorý je vopred stanovený ako trvanie daného súťažného kola.

8. Riešenie je nutné nahrať do online systému pod svojim kontom vo formáte pdf alebo zip o maximálnej veľkosti 15 MB. Iné než tieto formáty súborov nemusia byť akceptované.

9. Podobnosť odoslaných protokolov riešení nie je tolerovaná. Pri zistení identickosti sa trestá každý, u koho sa duplicita vyskytne, a to bodovou penalizáciou za danú úlohu.

10. Akceptujú sa len odpovede napísané gramaticky správne a s použitím diakritiky v slovenskom jazyku.

11. V úlohách, ktorých výsledkami sú číselné hodnoty, odporúčame uvádzať výsledok na 5 platných číslic, pokiaľ nie je uvedené inak.

12. Po opravení riešenia dostane súťažiaci spätnú väzbu vo forme opraveného riešenia s komentárom opravovateľa.

13. Pri odoslaní viac ako jedného riešenia v rámci úlohy, bude hodnotený súbor, ktorý bol odoslaný ako posledný a danému súťažiacemu budú pripísané len body z posledného súboru.

14. Pojem „Absolútny víťaz“ označuje držiteľa najvyššieho bodového zisku v rámci všetkých štyroch súťažných kôl, pričom nemusí ísť o riešiteľa všetkých štyroch súťažných kôl. O absolútnych víťazoch jednotlivých kategórií budú všetci účastníci súťaže informovaní po ukončení a vyhodnotení posledného súťažného kola.

15. Pri rovnosti bodov bude o jednotlivých víťazoch rozhodovať ročník riešiteľov, kedy má mladší prednosť. V prípade rovnosti ročníkov rozhoduje bodový zisk z 5 kritických úloh (po 4. kole určených 5 úloh, v ktorých bola percentuálna úspešnosť všetkých riešiteľov najnižšia).

16. 25 Najlepších súťažiacich z kategórií (A, B) C, D bude pozvaných na výberové sústredenie organizované v júni.

17. Víťazi budú po vyhodnotení všetkých štyroch kôl kontaktovaní a vyzvaní k prevzatiu cien spôsobom, ktorý určí usporiadateľ a vyhlasovateľ súťaže. Na ceny neprevzaté do 31.8.príslušného roka, v ktorom sa vyhlásia víťazi stráca súťažiaci / výherca nárok. Ceny nie sú právne vymáhateľné.

18. Nakoľko hodnota výhry nepresiahne 350 Eur vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, nie je výherca povinný zdaniť výhru v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca nasledujúceho roku po obdržaní výhry.

19. Tieto pravidlá súťaže sú účastníkom súťaže prístupné na webovej stránke www.labak.net. Organizátor a vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá kedykoľvek počas trvania súťaže. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich dodržiavaním.

Koláčiky (cookies)

S cieľom zabezpečiť správne fungovanie stránky LaBáK.net ukladáme v prehliadači na tvojom zariadení malé dátové súbory, tzv. koláčiky alebo cookies. Nie je to nič nezvyčajné, je to bežné pri väčšine malých i veľkých stránok.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita dočasne ukladá v tvojom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas uchováva informácie (ako sú prihlásený používateľ, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíš opätovne uvádzať.Ako používame súbory cookie?

Stránky LaBáK.net používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, jednorázové zobrazenie navigačných prvkov, pre zber štatistických dát o prehliadaní pomocou Google Analitics, Facebook Pixel a SmartLook aby sme dokázali zabezpečiť špičkovú technickú podporu a optimalizovať stránky pre jednoduchšie prehliadanie.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžeš kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti nájdeš na stránke cookiesandyou.com. Môžeš vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov je možné nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budeš musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou tvojho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky povoľuje pri predvolenom nastavení.