Úlohy | kategória B a A

1. kolo | Pozemná doprava

Kategória B je určená pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl
Kategória A je určená pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 30.12.2017 00:00

Koniec: 19.02.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
B1 Pohyb v ríši zvierat 10 Zobraziť úlohu
B2 Chránené krásy Slovenska 10 Zobraziť úlohu
B3 Presné brzdenie 10 Zobraziť úlohu
B4 Nejasný výsledok 10 Zobraziť úlohu
B5 / A1 Bezpečnosť nadovšetko 20 Zobraziť úlohu
A2 Malé i veľké horniny 10 Zobraziť úlohu
A3 Inovatívny spôsob dopravy 10 Zobraziť úlohu
A4 Na parkovisku pred LaBáK-om 10 Zobraziť úlohu
A5 Trochu kyslé prostredie 10 Zobraziť úlohu