Úlohy | kategória B a A

2.5. kolo - BONUS | Veda z labáku

Kategória B je určená pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl
Kategória A je určená pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 01.04.2020 00:00

Koniec: 08.05.2020 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
B1 Aj baktérie to majú rady (T) 10 Zobraziť úlohu
B2 --- 0 Zobraziť úlohu
B3 --- 0 Zobraziť úlohu
B4 / A1 Modelujem, modeluješ, modelujú 15 Zobraziť úlohu
A2 "Mami! Ten šváb mi zjedol magnetku!" (T) 10 Zobraziť úlohu
A3 --- 0 Zobraziť úlohu
A4 --- 0 Zobraziť úlohu