Úlohy | kategória B a A

2. kolo | Vodná doprava

Kategória B je určená pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl
Kategória A je určená pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 21.02.2018 00:00

Koniec: 19.03.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
B1 Vodný život 10 Zobraziť úlohu
B2 Výnimočná voda 10 Zobraziť úlohu
B3 Výškové rozdiely 10 Zobraziť úlohu
B4 Denník cestovateľa 10 Zobraziť úlohu
B5 / A1 Kapitán, máme problém! 20 Zobraziť úlohu
A2 Spoznávame rastliny 10 Zobraziť úlohu
A3 Kyvadlová doprava 10 Zobraziť úlohu
A4 Rise & Fly 10 Zobraziť úlohu
A5 Kyslé riešenie 10 Zobraziť úlohu