Úlohy | kategória B a A

1. kolo | 500-sté výročie Leonarda da Vinciho

Kategória B je určená pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl
Kategória A je určená pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 05.09.2018 00:00

Koniec: 22.10.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
B1 Veda za oknom 10 Zobraziť úlohu
B2 Umelec i anatóm? 10 Zobraziť úlohu
B3 Zaujímavá konštanta 10 Zobraziť úlohu
B4 / A1 Odporný pokus 15 Zobraziť úlohu
A2 Zlatá špirála 10 Zobraziť úlohu
A3 Na zamyslenie 10 Zobraziť úlohu
A4 Ja to predsa zvládnem 10 Zobraziť úlohu