Úlohy | kategória B a A

2. kolo | Kľúčové výročia

Kategória B je určená pre študentov 1. a 2. ročníka stredných škôl
Kategória A je určená pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 01.11.2018 00:00

Koniec: 26.11.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
B1 Triedim, triediš, triedime 10 Zobraziť úlohu
B2 Vianoce sa blížia 10 Zobraziť úlohu
B3 Mutagény a karcinogény 10 Zobraziť úlohu
B4 / A1 Tajomstvá mikrovlnky 15 Zobraziť úlohu
A2 Čaj na Evereste 10 Zobraziť úlohu
A3 Spoznávame jazerá na Aljaške 10 Zobraziť úlohu
A4 Mutácie a DNA 10 Zobraziť úlohu