Úlohy | kategória D a C

2. kolo | Európa a Ázia

Kategória D je určená pre žiakov 5. až 7. ročníka základných škôl
Kategória C je určená pre žiakov 8. až 9. ročníka základných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 21.02.2020 00:00

Koniec: 31.03.2020 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
D1 Najstarší Maratón v Európe 10 Zobraziť úlohu
D2 Najväčší európsky suchozemský cicavec a najväčšia mačkovitá šelma na svete 10 Zobraziť úlohu
D3 Obyvateľstvo Slovenska na štvorci 10 Zobraziť úlohu
D4 / C1 Kus pralesa v mojej domácnosti 10 Zobraziť úlohu
C2 Premyslené sporenie 10 Zobraziť úlohu
C3 Chemické reakcie 10 Zobraziť úlohu
C4 Všetko to začalo pinkami (T) 10 Zobraziť úlohu