Úlohy | kategória D a C

2.5. kolo - BONUS | Veda z labáku

Kategória D je určená pre žiakov 5. až 7. ročníka základných škôl
Kategória C je určená pre žiakov 8. až 9. ročníka základných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 01.04.2020 00:00

Koniec: 08.05.2020 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
D1 Pátranie po stopách kociek (T) 10 Zobraziť úlohu
D2 --- 0 Zobraziť úlohu
D3 --- 0 Zobraziť úlohu
D4 / C1 Dnes si prečítam dobrý návod 15 Zobraziť úlohu
C2 Už sa mi zbiehajú slinky (T) 10 Zobraziť úlohu
C3 --- 0 Zobraziť úlohu
C4 --- 0 Zobraziť úlohu