Úlohy | kategória D a C

3. kolo | Afrika a svetový oceán

Kategória D je určená pre žiakov 5. až 7. ročníka základných škôl
Kategória C je určená pre žiakov 8. až 9. ročníka základných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 13.04.2020 00:00

Koniec: 11.05.2020 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
D1 Čo nájdeme v Afrike? 10 Zobraziť úlohu
D2 Kúsok Afriky aj na Slovensku 10 Zobraziť úlohu
D3 Boj o život 10 Zobraziť úlohu
D4 / C1 Malá ponorka 15 Zobraziť úlohu
C2 Zlato v trezore 10 Zobraziť úlohu
C3 Tajomstvo Východoafrickej priekopovej prepadliny 10 Zobraziť úlohu
C4 Voda a soľ (T) 10 Zobraziť úlohu