Úlohy | kategória D a C

3. kolo | Vzdušná doprava

Kategória D je určená pre žiakov 5. až 7. ročníka základných škôl
Kategória C je určená pre žiakov 8. až 9. ročníka základných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 20.03.2018 00:00

Koniec: 16.04.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
D1 Tajomstvo motýľov 10 Zobraziť úlohu
D2 Kontrola letovej premávky 10 Zobraziť úlohu
D3 Letecká výstava 10 Zobraziť úlohu
D4 Atmosféra a lietadlá 10 Zobraziť úlohu
D5 / C1 Letecké inžinierstvo 20 Zobraziť úlohu
C2 Vzdialenosti 10 Zobraziť úlohu
C3 „Lietacie zariadenia“ 10 Zobraziť úlohu
C4 Trajektória letu 10 Zobraziť úlohu
C5 Daidalos o lietaní 10 Zobraziť úlohu