Úlohy | kategória D a C

4. kolo | Doprava vo vesmíre

Kategória D je určená pre žiakov 5. až 7. ročníka základných škôl
Kategória C je určená pre žiakov 8. až 9. ročníka základných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 20.04.2018 00:00

Koniec: 11.05.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
D1 Mesiac: Náš najbližší kozmický sused 10 Zobraziť úlohu
D2 Komunikácia medzi Zemou a Marsom 10 Zobraziť úlohu
D3 Zásobovanie vesmírnej lode 10 Zobraziť úlohu
D4 Palivo 10 Zobraziť úlohu
D5 / C1 Nie je farba ako farba 20 Zobraziť úlohu
C2 Astronaut československého pôvodu 10 Zobraziť úlohu
C3 Zdravotný stav 10 Zobraziť úlohu
C4 Stav bez tiaže 10 Zobraziť úlohu
C5 Vesmírna dovolenka 10 Zobraziť úlohu

3. kolo | Vzdušná doprava

Kategória D je určená pre žiakov 5. až 7. ročníka základných škôl
Kategória C je určená pre žiakov 8. až 9. ročníka základných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 20.03.2018 00:00

Koniec: 16.04.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
D1 Tajomstvo motýľov 10 Zobraziť úlohu
D2 Kontrola letovej premávky 10 Zobraziť úlohu
D3 Letecká výstava 10 Zobraziť úlohu
D4 Atmosféra a lietadlá 10 Zobraziť úlohu
D5 / C1 Letecké inžinierstvo 20 Zobraziť úlohu
C2 Vzdialenosti 10 Zobraziť úlohu
C3 „Lietacie zariadenia“ 10 Zobraziť úlohu
C4 Trajektória letu 10 Zobraziť úlohu
C5 Daidalos o lietaní 10 Zobraziť úlohu

2. kolo | Vodná doprava

Kategória D je určená pre žiakov 5. až 7. ročníka základných škôl
Kategória C je určená pre žiakov 8. až 9. ročníka základných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 21.02.2018 00:00

Koniec: 19.03.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
D1 Ryba 10 Zobraziť úlohu
D2 Čierny pasažier 10 Zobraziť úlohu
D3 Nedostatok pedagógov 10 Zobraziť úlohu
D4 Voda ako základ 10 Zobraziť úlohu
D5 / C1 Riečne uzly 20 Zobraziť úlohu
C2 Zdravotníčka Nelka 10 Zobraziť úlohu
C3 Diera v trupe 10 Zobraziť úlohu
C4 Chémia vody 10 Zobraziť úlohu
C5 Cesta okolo sveta za 3 mesiace 10 Zobraziť úlohu

1. kolo | Pozemná doprava

Kategória D je určená pre žiakov 5. až 7. ročníka základných škôl
Kategória C je určená pre žiakov 8. až 9. ročníka základných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 30.12.2017 00:00

Koniec: 19.02.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
D1 Pohyb v ríši zvierat 10 Zobraziť úlohu
D2 Doprava v zahraničí 10 Zobraziť úlohu
D3 Vzťahy na diaľku 10 Zobraziť úlohu
D4 Je tu trochu tesno 10 Zobraziť úlohu
D5 / C1 1. zásada znie: „Pozor na kyseliny!“ 20 Zobraziť úlohu
C2 Máme radi električky 10 Zobraziť úlohu
C3 Vzťahy na diaľku 2 10 Zobraziť úlohu
C4 Palivá a emisie 10 Zobraziť úlohu
C5 Ale ja lístok mám! 10 Zobraziť úlohu