Úlohy | kategória D a C

3. kolo | Kľúčové výročia

Kategória D je určená pre žiakov 5. až 7. ročníka základných škôl
Kategória C je určená pre žiakov 8. až 9. ročníka základných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 06.12.2018 00:00

Koniec: 31.12.2018 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
D1 Rodové a druhové mená živočíchov 10 Zobraziť úlohu
D2 Edmund Hillary a jeho nasledovníci 10 Zobraziť úlohu
D3 Prelet ponad Atlantický oceán 10 Zobraziť úlohu
D4 / C1 Nie je hrach ako hrach 15 Zobraziť úlohu
C2 Rodové a druhové mená chránených rastlín 10 Zobraziť úlohu
C3 Levitujúca chladnička 10 Zobraziť úlohu
C4 Cesta okolo sveta za 4 roky 10 Zobraziť úlohu