Úlohy | kategória D a C

1. kolo | Severná a Južná Amerika

Kategória D je určená pre žiakov 5. až 7. ročníka základných škôl
Kategória C je určená pre žiakov 8. až 9. ročníka základných škôl

Kolo už skončilo


Začiatok: 30.09.2019 00:00

Koniec: 25.11.2019 23:59

Označenie Názov úlohy Max počet bodov Zobraziť
D1 Živočíchy Severnej a Južnej Ameriky 10 Zobraziť úlohu
D2 Objavenie Ameriky a „prechod“ rastlín a živočíchov do Európy 10 Zobraziť úlohu
D3 Futbalový zápas 10 Zobraziť úlohu
D4 / C1 Prvá plavba 15 Zobraziť úlohu
C2 Bez bicykla ani krok 10 Zobraziť úlohu
C3 O atómoch... 10 Zobraziť úlohu
C4 Gény a dedičnosť 10 Zobraziť úlohu