Vzťahy na diaľku

6. ročník | 2017/2018 | 1. kolo | Pozemná doprava
Kategória D | Autor | RNDr. Michal Zajaček, PhD.

Maximálny počet bodov: 10


Jakub a Erika sa po dlhej dobe dohodli, že sa stretnú medzi svojimi mestami Nová Poruba a Medvedice, ktoré sú vzdialené 24 kilometrov. Aby však bolo stretnutie romantickejšie, nedohodli sa na presnom mieste a čase, avšak mobilom si dali vedieť a vyrazili súčasne proti sebe. Erika išla veľmi pomaly autom z Medvedíc, rovnomernou rýchlosťou 36 km/h, Jakub ako princ na bielom bicykli vyrazil rovnomernou rýchlosťou 18 km/h z Novej Poruby. Za koľko minút sa stretnú a ako ďaleko od Novej Poruby? Čas stretnutia uveď v minútach so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto. Miesto stretnutia – vzdialenosť od Novej Poruby – uveď v kilometroch so zaokrúhlením na jedno desatinné miesto.


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.