Da Vinciho kód

7. ročník | 2018/2019 | 1. kolo | 500-sté výročie Leonarda da Vinciho
Kategória D | Autor | Erik Schmotzer

Maximálny počet bodov: 10


Nasledujúca úloha vyžaduje stiahnutie pracovného listu vo formáte .pdf, ktorý nájdeš pod úlohou alebo na odkaze http://labak.net/u/rl/51. PDF dokument obsahuje interaktívne prvky, ktoré podporuje väčšina moderných PDF zobrazovačov, ako napríklad Adobe Reader alebo Foxit Reader. Nepoužívajte Google Chrome na vyplňovanie pracovných listov, nedokáže ukladať zmeny!


Prílohy

attach_fileSúbor k úlohe | Pracovny_list_D2.pdf


Diskusia

lock

Odosielanie riešení

Máš vyriešenú úlohu? Zaregistruj sa alebo prihlás sa do svojho konta pre odoslanie riešenia úlohy.